Sali Na, Bayan! Episode 23 (10-06-2010) 8th month of the Morong 43

Sali Na, Bayan! 23rd Episode, aired on October 6, 2010, DZUP 1602 khz. Topic: 8th month of the Morong 43 Guest: Dr. Julie Caguiat of the Community Medicine Foundation.

Episode 23

Dapat palayain na ang mga health workers!!! wala namang malinaw na programa para sa kalusugan ang gobyerno na ito kung di ang mamigay ng philhealth card na may bayad pala... labas pa dito ang matagal na proseso nito kaya nga pasok ang kasabihan dito na aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo!!!