Pasiyam: Sigaw ng Anakpawis, Gloria Alis!

Contributed by: 
May Day Productions

Siyam na taon ng paghahari ni Gloria Arroyo... Siyam na mayor na kasalanan niya sa mamamayang Pilipino. Nine years of the Gloria Arroyo regime ... Nine major sins against the Filipino people.